دفترچه خاطرات من

وقتی هماهنگ نباشی

وقتی تو کارت هماهنگ نباشی اینجوری ضایع میشی باید ماست مالی

کنی قضیه رو

چند وقت پیش یه آقاهه اومد گفت سیم کارت دایمی چند تعویض میکنی ؟

گفتم 5 تومن در جوابم گفت فلان دفتر دیروز سیم کارتم تعویض کرد 10تومن

ازم گرفته گفتم نمیدونم من 5 تومن میگیرم همون لحظه زنگ زد به اون دفتر

گفت دفتر خیابون بووووق 5 تومن میگیره اینحاس که ضایع شد گفت من فک

کردم تغییر نام دادی بیا 5تومن بهت بدم

ضایعتر اینه تغییر نام هم 10 تومن نیس ولی چیزی نگفتم

 دیروز یه خانومه اومد گفت سیم کارتم گم شده میخوام تعویض کنم هزینش

چقدر میشه گفتم 5 تومن گفت الان مدارک همراهم نیس فردا میام

امروز اومد گفت زیاد نمیگریپول گفتم نه گفت فلان دفتر همون دفتر بالای گفته

رایگان تعویض میکنم اینجاس که ب کل ضایع شدم

هیچی دیگه میبایس ابروداری کنم گفتم اقای بوووق هنوز چیزی بهم نگفته

هفته گذشته بهم گفته 5 تومن جدیدا چیزی نگفته حالا شما برین من باهاش

صحبت میکنم

ازین شانس سیم کارتش یه قطعی داشت اونم فقط مخابرات میبایس برداره

قطعی رو ازونجایی که ترسیدم بفرستمش مخابرات بره بگه بخاطر 5 تومن

خودم تلفنی زنگیدم گفتم نیرو خودی هست قطعیش برداشت

پول نگرفیم بماند هزینه هم انداخت برامون

+ نوشته شده در دوشنبه 2 شهریور 1394 ساعت 08:25 توسط خودم | 0 نظر