دفترچه خاطرات من

اولین خوابم تعبیر شد

چند وقت پیش خواب دیدم خونمون مراسم بوده داداش دومی

با زن داداش مثل قبل نبودن دونفری تو باغ قدم میزدن شب میشه

مراسم شروع میشه سیدی که دعوت کرده بودیم برای مراسم

امد طرفم بهم گفت این نامه رو تو نوشتی گفتم کدوم نامه ؟

نامه رو نشونم میده میگه همون رمزه همون برادرت که دوتا

بچه میخواد.در همین حین که داشتیم صحبت میکردم با سید

بچه داداش اولی میاد صحبتمون قطع میکنیم که متوجه نشه ...

حالا دیشب داداش اولی اینا همین جا بودن که داداش دومی

با زن داداش اومدن همراه با جعبه شکلات چون هر وقت میان

دست خالی نبودن برامون عادی بودچایی اوردیم که با شکلات

بخوریم که زن داداش گفت :

بخورین مناسب داره گفتیم مناسبت چی زن داداش رو  به داداش

که اون بگه داداشم میگفت من نمیدونم خلاصه متوجه شدیم

نی نی داره میادپریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

برای سومین بار دارم عمه میشم 

یعنی میشه اون خوابام هم تعبیر شن این یه خوابم که زود تعبیر شد

+ نوشته شده در دوشنبه 16 شهریور 1394 ساعت 19:21 توسط خودم | 2 نظر