دفترچه خاطرات من

تولدم مبارک

تولد تولد تولدم مبارک  

بالاخره به دنیا اومدم اونم بعده 9 ماه فکر نکنی بعده 7 ماه


 نتیجه تصویری برای متن تبریک تولد


نتیجه تصویری برای تولدم مبارک

نگاه چه نازم بگو ماشااله

تقویم ورق خورد و رسید به امشب  امشب شب تولدمه  البته تولد شناسنامه ایم

آجی سومی مسخره ام میکنه میگه تولدت مثل شهادت ها دو تا هست یکی به

روایتی یکی هم تولد اصلی

ولی ادم باید زرنگ باشه از هر دوتا استفاده کنه دوتا هدیه بگیره

خلاصه  یک سال جوان تر شدم ...

دلم تنگ شدبرای اون روزایی که ...

 بد خواب بودم کسی نمذاشت کنارش بخوابم بابا میگف:

بیا بغل خودم و محکم بغلم میکرد میخوابیدیم نمیتونستم تکون بخورم شب بعد

نمیخوابیدم گفتم محکم بغلم میکنی نمیتونم تکون بخورم

(فکر کنم کلاس اول یا دوم بودم)

 برای روزی که سوار موتور میشدم همراه بابا میرفتم مغازش

برای روزی که از پله ها خوردم زمین لبم زخمی شد آجی سومی

همرام میومد میرفتم مدرسه همه خوراکی هامو تو راه مدرسه

میخوردم با لب دهن کجم

(اینجام سوم یا چهارم بودم)

برای کلاس دومم به اولین روز مدرسه رو خوندم اول تشدید لین

برای روزی که مادری بردم بازار برام یه النگو خرید اونقدر ذوق داشتم عصرش

رفتم با بچه های همسایه شکست و چقدر گریه کردم  اومدم خونه

برای آجی سومی تعریف میکردم گریه میگردم دسته دیگ هم تو دستم بود

باز شد افتاد رو دندونم شکست

برای اونروز ایی که شوهر خالم تا میدیدم میگفت تپلی کور شو

و دلم گرفت برای روزی که دبستان بودم آجی از مدرسش برام عروسک

خرید و با دختر دایی عروسک بازی میگردیم اون قوطی های شیرخشک

بچها هم ساک لباسی عروسکون بود ولی........

حیف خواهرم تنهامون گذاشت رفت برای همیشه

برای اونروز دلم گرفت گریه میکردم براش خاله ام میگفت گریه نکن رفته

تو خونه خودش یه خونه خوبی داره

انشاالله که خونه خوبی داره روحش شاد

مثلا  تولدمه چه معنی داره دل گیر بشم بیاین با هم یه دوری بدیمmade by Laie

حالا من دفتر هستم نمیتونم قر بدم شما پاشین زود..

 
نتیجه تصویری برای تولدم مبارک

 تولد همه کسانی که امروز به دنیا اومدن مبااااااارک + نوشته شده در شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 19:09 توسط خودم | 14 نظر