دفترچه خاطرات من

دارم کلافه میشم

خواهشا یه دقیقه حرف نزن

مهر داره میاد سر کله این دانشجو های پر حرف داره پیدا میشه

دختره ساعته 10 بود اومد گفت اینترنت گوشیم بالا نمیاد براش درست کردم

از وقتی اومد داره یه ریز فک میزنه گفتم گوشیش درست بشه میره ولی نه

هنوزداره حرف میزنه

سکوت میکنم که بفهمه حرف نزنه ولی بازم حرف میزنه از همه چی میگه

شیطونه میگه بهش بگم خفه شو

اخه تو چکار داری ما قربونی مکشیم  یا نه میگه ما باید قربونی بکشیم برا بابام

شما هم میکشین سرمو به اطرف تکون میدم دیگه چیزی نمیگه

این داره فک میزنه منم دارم پست میزارم فک چقدر به حرفاش گوش میدم

یه مقدار سنگین باش کم حرف بزن احترامت نگه دار نه این با پر حرفیت اراجیف

گفتنت محلت نزارم

+بعدا نوشت :

هیییییی رفت 

راحت شدم 

آخییییییییییییش

+ نوشته شده در دوشنبه 30 شهریور 1394 ساعت 11:31 توسط خودم