دفترچه خاطرات من

به فکر کی هستم

منو باش به فکر کی هستم به خودم سختی میدم تا سیستم باز بشه

از صبح پنج شنبه شروع کردم به اسکن پرونده ها از 217 تا رسوندم به 104

که امروز اومدم ادامه اسکن کنم 25 تا برگشت زده بودن ناقص بودن  

منی که عصرای پنج شنبه نمیام دفتر این هفته اومدم از سردرد حال نداشتم

چشام هم درد میکرد بس نگاه مانیتور کرده بودم بازوم هم جای جودش

اخه اسکنر بالا بود بس دستم بردم بالا اوردم حالا امروز گذاشتمش رو

صندلی کنارم ...

امروز جناب داداش اومد که رسید عوارض شهرداری که صبحی مامور شهرداری

داد بهش دادم اومد اینور قاطی کرد گفت چرا اینقدر دو برت شلوغه همه کپی ها

اینجان هیچی منم سکوت کردم چون خودم میدونستم دارم چکار میکنم به ردیفی

که تو سیستم شماره ها هستن اسکن میکنم شروع کرد به جمع کردن همشون

منم فقط نگاه میکردم بهش .

فقط تنها چیزی گفتم که من خودم میدونم دارم چکار میکنم که اینا اینجا هستن .

هیچی دیگه از الان تصمیم گرفتن از رو حوصله انجام بدم چون خودش کمک نمیده

منم برام مهم نیس سیستم وصل بشه یا نه .

خودمو خسته کنم اعصابم بریزه بهم که چی والااا

حیف اعصابم نیس

+ نوشته شده در شنبه 11 مهر 1394 ساعت 11:46 توسط خودم | 17 نظر