دفترچه خاطرات من

هنوزم خبری نیس ....

الان یک هفته بیشتر هست که این سیستم وامونده قطع هست وجناب داداش همچنان بخیال

اسکنر جدید نخریده با همون خراب میگه بیا اسکن کن این دستگاه هم سه کاره هست ..

اسکن وکپی با فکس داره ...روز چهارشنبه اومدم اسکن کنم دیدم نیس دستگاه رو برده

گفتم بهش در جواب میگه یکی دیگه میارم اونو نیاز داشتم شب بهش گفتم برا صبح دستگاه

بزار داخل دفتر گفت صبح میزارم صبح هم میرفت بیرون دوباره یاد آوری کردم ...

ساعت 10 زنگ میزنم بهش میگه من یادم رفت

خودم رفتم دفتر به شاگردش زنگ زدم برام اورده دفتر میبینم خرابه ظهر بهش میگم عصری

درستش کن بازم میگه باشه ......

شب هم اومده خونه میگه صبح جمعه دارم میرم تهران کار دارم با دوستم بازم میگم داری

میری درستش کن من صبح شنبه شروع کنم دوباره باشه

هیچی الان اومدم اسکن کنم بازم خرابه زنگ زدم بهش بعد از دو بار زنگ زدن جواب میده

میگه خرابه این تو برو زنگ میزنم فلانی بیاد درستش کنه

اوج بیخالی هست این بشر موندم تو کار ش

+ نوشته شده در شنبه 16 آبان 1394 ساعت 09:34 توسط خودم