دفترچه خاطرات من

حال زیاد مساعدی ندارم اعصابم بهم ریخته نه حال حوصله حرف زدن دارم

ونه حوصله گوش کردن به حرفای دیگران ....

همه چیز غروب 25 فروردین مشخص میشه ....


+ نوشته شده در چهارشنبه 18 فروردین 1395 ساعت 18:55 توسط خودم